Blog

Objawy cytomegalii

Cytomegalia jest zazwyczaj bezobjawowa (choroba ta aż w 80% nie daje żadnych objawów), tylko w nielicznych przypadkach zauważać można stan podgorączkowy, kaszel, powiększenie węzłów chłonnych czy ogólne osłabienie. Po samoistnym zniknięciu tychże objawów wirus przechodzi w stan nieaktywny a osoba zakażona zaczyna wytwarzać zwalczające go przeciwciała. Dzięki nim, schorzenie może trwać w formie uśpionej – pamiętajmy jednak, że cytomegalii nie da się całkowicie wyleczyć.

Typy zakażeń cytomegalią

Zakażenie wrodzone

Dochodzi do niego najczęściej, jeśli matka tuż przed zajściem w ciążę lub podczas ciąży ulegnie zakażeniu pierwotnemu (po raz pierwszy w życiu zetknie się z wirusem). Wirus przenika do płodu w około 40% przypadków. Jeśli jest to nawrotowe zakażenie ciężarnej, częstość zakażenia płodu jest znacznie mniejsza – około 1% przypadków, a jeśli się pojawiają objawy kliniczne, to są łagodniejsze. Im wcześniej w ciąży płód ulegnie zakażeniu, tym bardziej niekorzystne następstwa; częściej dochodzi do utraty płodu (poronienie, obumarcie wewnątrzmaciczne), a gdy ciąża jest utrzymana, dziecko może się urodzić z małą masą ciała oraz cechami klinicznymi przebytego wewnątrzmaciczne zakażenia w postaci małogłowia, niedosłuchu, wad rozwojowych narządu wzroku.

Diagnoza

Jeżeli zarażony cieszy się pełnią zdrowia, jego organizm poradzi sobie z wirusem samoistnie i przetworzy go w stan nieaktywny, niezdolny do zarażania i powodowania jakichkolwiek powikłań. Zazwyczaj cytomegalia nie jest szkodliwa a jej leczenie nie jest konieczne. Największe spustoszenie sieje u osób z osłabioną odpornością oraz w przypadku płodów i noworodków. 

Leczenie cytomegalii

Jeżeli zarażony cieszy się pełnią zdrowia, jego organizm poradzi sobie z wirusem samoistnie i przetworzy go w stan nieaktywny, niezdolny do zarażania i powodowania jakichkolwiek powikłań. Zazwyczaj cytomegalia nie jest szkodliwa a jej leczenie nie jest konieczne. Największe spustoszenie sieje u osób z osłabioną odpornością oraz w przypadku płodów i noworodków.

Co robić aby uniknąć zachorowania?

Poniżej przedstawiamy zalecenia zapobiegawcze wskazujące na zachowania zmniejszające ryzyko zakażenia CMV u kobiet niemających odporności przeciwko cytomegalowirusowi

1. Należy pamiętać, że dzieci poniżej 3. roku życia pozostające pod opieką ciężarnej wydalają wirusa cytomegalii ze śliną i moczem.